گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1497
تاریخ ثبت 1439/02/15
تاثیر گذر زمان بر احکام اجتماعی

سلام علیکم
استاد درس اندیشه اسلامی مطلبی بیان کرد که احکام دینی که مربوط به مسائل اجتماعی، در اثر گذشت زمان و با توجه به مسائل روز قابل تغییر است بعنوان مثال
بحث دیه زن و اینکه با توجه به شرایط امروز جامعه بحث اینکه دیه زن باید نصف دیه مرد باشد برای زمان گذشته است و باید برابر باشد.
با توجه به موضوع بالا
اولاً آیا بحث گذشت زمان تاثیری بر احکام اجتماعی دارد؟
ثانیاً جایگاه تفکر و عقل در مسائل دینی کجاست وآیا با سنت و قرآن برابر است؟
درپایان خواهشمند است در صورت امکان منبعی معرفی بفرمایید تا در صورت لزوم
با استناد به آن پاسخ استاد را بدهم.
با تشکر
هوالعلیم
1
هیچ دلیلی بر اینکه دیه زن مربوط به زمانهای گذشته است نمی باشد. و بحث تأثیر زمان و شرائط بر احکام دخلی به این قضیّه ندارد.
2
عقل برای وصول به مفاهیم و احکام شرع است نه اینکه در مقابل شرع استقلالی داشته باشد.