گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1506
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا شنیدن صدای زن در رادیو و تلویزیون روی مرد تأثیر سوء میگذارد؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.شنیدن صدای زن در رادیو و تلویزیون روی مرد تأثیر سوء میگذارد؟باتشکر.
هوالعلیم
بلی