گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1507
تاریخ ثبت 1439/02/15
دریافت پرینت پیامهای کوتاه کارمندان توسط مدیریت سازمان

آیا مدیریت سازمان مجاز به دریافت پرینت های پیام کوتاه کارکنان خود می باشد ؟ آیا اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را دارد ؟ در حالی که هر فردی با همسر خود پیامهای عاشقانه و بسیار خصوصی ارسال کند و راضی به اطلاع دیگران به هر نیت و قصدی نباشد چه حکمی دارد ؟ آیا با نص صریح قرآن و روایات در تناقض نیست ؟
هوالعلیم
حرام است.