گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 151
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت میان امام علیه السّلام و ولیّ

سلام علیکم،با توجه به بیان مطالبی راجع به حجیّت فعل ولیّ و امام و عدم اختلاف در فعل ولیّ و امام
1) لطفا بیان شود امام و ولی فرق و تفاوتشان در چیست؟
2)رابطه ای که امور عالم با امام دارند و تمام امور از مجرای امام علیه السلام صورت میگیرد، آیا ولیّ هم در انجام امور نقش دارد؟ یا اینکه با توجه به آن مرتبه ای که طی کرده فقط این سیر ولایت در انجام امور توسط امام را می بیند؟
هوالعلیم
1 عرض شد که در سعۀ وجودی است مانند آبی که در لیوان و یا در دریا است.
2 فرقی بین امام و ولیّ در این مورد نیست بلکه تصرّفات ولیّ در تحت ولایت و إشراف امام علیه السّلام صورت می پذیرد.