گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1510
تاریخ ثبت 1439/02/15
تلاوت قرآن زن برای استاد قرآن مرد جایز نیست

با سلام
همسرم در کلاسهای آموزش قرآن شرکت نموده است و استاد ایشان روحانی است که بیان نموده است روحانی همانند دکتر در جامعه می باشد و ایرادی ندارد که خانم های کلاس با صوت در حضور استاد(روحانی) قرآن بخوانند
لطفا نظر خود را در این خصوص بفرمائید
اگر جواب شما منفی می باشد کمی درمورد علت آن توضیح دهید
هوالعلیم.
این روحانی از روی کدام دلیل شرعی یک همچنین فتوای مزخرفی را صادر کرده است؟ لابد پرداختن به ترانه و تصنیف نیز از نظر ایشان حکم پزشک را دارا میباشد.