گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1513
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم اس ام اس زدن به نامحرم

با سلام اس ام اس دادن به نامحرم چه حکمی دارد؟ (لطفا اگر امکان دارد جواب حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی باشد) متشکر
هوالعلیم
حرام است.