گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1514
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرعی مشاهده زن نامحرم در فیلم

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
ديدن فيلمهاي زبان اصلي كه زنها در بعضي از قسمتهاي فيلم لباسهاي نامناسبي پوشيده اند از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
باتشكر
هوالعلیم
اشکال دارد.