گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1516
تاریخ ثبت 1439/02/15
دست دادن با نامحرم

سلام خسته نباشید. اینجانب مونث 27 ساله میباشم که 7 سال است ازدواج کرده ام.
من خواهری دارم که در شهر دیگری زندگی می کند و سالی یکبار یا دو بار به شهرستان ما می آیند و شوهر خواهرم که 35 ساله است موقع آمدن خانه ما با من دست میدهد و شوهر من هم که 27 ساله است از این کار ناراحت میشود و به من میگوید نباید با شوهر خواهرت دست بدهی و من نمیتوانم این حرف را قبول کنم آخر چطور میتوانم به او دست ندهم درصورتی که در جمع دست دراز میکند همه به او دست میدهند آخر من چطوری دستش را رد کنم خجالت می کشم و تو رودرواسی میمانم.خواهشمندم راهنمائیم کنید
هوالعلیم
حرام است.