گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1518
تاریخ ثبت 1439/02/15
رابطه با زن مطلقه

خانمی 27 ساله 2 سال است که دیگر از همسرش جدا شده ولی مهر طلاق تو شناسنامش نخورده . آیا می شود با این خانم رابطه داشت البته نه جنسی بلکه دوست شد یا خیر ؟
هوالعلیم
حرام است.