گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1519
تاریخ ثبت 1439/02/15
روابط زن و مرد نامحرم

با سلام. ارتباط مرد با زن برای مشاوره و یا فقط ارتباط تلفنی و یا پیامکی بدون هیچگونه رابطه حضوری، حکمش چیست؟
هوالعلیم
حرام است.