گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 152
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت میان خلقت امام و سائر بشر

با سلام مي‌خواستم بدانم آيا خلقت ائمه عليهم السّلام با خلقت انسان به يك نحو بوده است و امام عليه السّلام فقط از باب خلعت الهي امامت با ديگران فرق دارند يا اينكه نه از جهات ديگري هم تفاوت وجود دارد ؟
هوالعالم
خلقت امام عليه السّلام از نظر ظاهر هيچ فرقي با ساير افراد ندارد و مجراي تكوّن امام عليه السّلام همانند ساير افراد مي باشد و امّا از نظر روح و نفس امام عليه السّلام بايد گفت: طبق روايات مستفيضه نفس امام عليه السّلام واسطه فيض حضرت حقّ در عالم امكان ميباشد و طبق اصل عليّت و تجلّي در عوالم وجود نفس معصوم عليه السّلام نقطه اولي و واسطه اوّل فيض وجود است و جميع عالم وجود از نفس معصوم عليه السّلام تكوّن و تشكّل يافته است. و همچنانكه معصوم عليه السّلام علّت غائيه عالم كون است علّت فاعلي نيز ميباشد و به تعبير ديگر معصوم عليه السّلام اوّلين تجلّي حضرت حقّ از مقام احديّت و تحقّق آن در مقام واحديّت است. و اينست فرق بين معصوم عليه السّلام و ساير مخلوقات.