گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1523
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم محرمیّت زن پدر همسر به داماد

با عرض سلام و خسته نباشید
آیا زن بابای همسر به داماد محرم می شود یا نه؟
هوالعلیم
خیر