گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1526
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرم بودن مادربزرگهای زن به شوهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
مادربزرگ هاي زن به شوهر محرم هستند؟باتشکر.
هو العلیم
بلی