گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1529
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرم و نامحرم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1) اگر سر سفره اي افراد نامحرمي وجود داشته باشند ولي ما به همه محرم باشيم، نظر شما راجع به نشستن بر سر اين سفره چيست؟2) آيا اين فرد محرم اگر مرد يا زن باشد تفاوتي ميكند؟ اگر بله لطفا توضيح بفرماييد.باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1 نباید در این سفره نشست.
2 فرقی ندارد.