گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 153
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر شعر

با سلام خدمت حضرت آیة اللَه حسینی طهرانی و عرض ادب و احترام ببخشید که مزاحم وقت شریفتان میشم،لطفا بفرمایید معنی این بند از مخمسی که در زیر آمده و بعضی از اهل معرفت آن را با ذکر یاعلی یاهوعلی یاهو علی یا هو علی میخوانند اشاره به چه مرحله ای از سیر و سلوک الی اللَه و چه مرتبه از ایمان دارد که شخص شاعر عارف این مخمس طالب آنست :
یا علی طاقی بزن بر خانقه ز ابروی خویش یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
جان ما بستان و بفزا بر کمند موی خویش یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
عطر پاشی کن ز تاب طره گیسوی خویش یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
تا شوم مستغرق خمخانه پروردگار یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
یا علی یا هو علی یا هو علی یا هو علی
لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار
با تشکر از لطف جنابعالی
هو العلیم
در این اشعار تنزّل مقام اراده در نفس ولائی مولی امیرالمؤمنین علیه السلام تبیین شده است و اینکه اراده و مشیّت علوی بعینه همان اراده و تقدیر ازلی می باشد .