گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1530
تاریخ ثبت 1439/02/15
محرمیت دایی و عمو

سلام علیکم و رحمه اللَه
خواهشمند است در صورت امکان نسبت به ادله اثبات محرمیت دایی و عمو راهنمایی و ارشاد بفرمایید. حسب آنچه که در آیات قران آمده ظاهرا بعد از نهی عام از کشف حجاب زن، دایی و عمو جزء استثنائات شمرده نشده و همچنین رابطه تلازم بین عدم امکان ازدواج با برخی زنان و محرم بودن آنان نیز ثابت نگردید (بدلیل وجود حکم خاص خواهر زن). از تتبع در احادیث نیز مشخص شد که پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله نیز ظاهرا زنان خود را امر به رعایت حجاب نسبت به عمو و دایی می نموده اند. با عرض تشکر و امتنان
هوالعلیم
قبلا پاسخ داده شده است.