گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1534
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از ژلاتین

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام عليكم
الف) ژلاتيني كه از حيوان حلال گوشت(مثل گاو و ...)به دست مي آيد در چه صورتي حلال است؟آيا در صورتي كه ذبح شرعي شود حلال ميشود؟ ب) در ايران اگر روي محصولي ژلاتين گاو بود آن را حلال بدانيم؟(ما كه نميدانيم چگونه ذبح شده است، وظيفه مان چيست؟)
هو العلیم
1ـ اگر ذبح شرعی شده باشد حلال است.
2ـ اشکالی ندارد.