گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1535
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از متون و مقالات موجود اینترنت

باسلام
خواستم بدانم فایل ها ، کتاب ها و برنامه هایی را در بعضی از وبلاگ ها برای دانلود قرار می دهند
در صورتی که ما ندانیم که آیا با اجازه مؤلف و یا صاحب امتیاز آن فایل می باشد یا خیر و دست به دانلود آن فایل زده و از آن استفاده نماییم
چه حکمی دارد
با تشکر
هو العلیم
تا وقتی احراز نشود که صاحب آن مقاله راضی به انتشار آن نمی باشد اشکال ندارد.