گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1540
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم صلوات بر امیرالمومنین ، کیفیت خواندن نماز ظهر روز جمعه، نحوه نرخ گذاری در شرایط شناور، مصرف وام در غیر مورد آن

سلام علیکم:
1 اینکه بعضیها به هنگام شنیدن نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام صلوات می فرستند آیا صحیح است؟ در این مورد آیا روایتی هم وجود دارد؟
2 اگر کسی در روز جمعه هم مثلا غسل جمعه هم جنابت و هم مثلا غسل روز خاصی بخواهد انجام دهد آیا با 1 غسل می تواند یا باید چند غسل انجام دهد؟
3 در این زمان که قیمت اجناس هر روز یک قیمتی دارد مغازه داری که جنسی از قبل دارد قیمت آن مثلا 1000 تومان بوده الان عمده فروش به او 2000 تومان میفروشد، این مغازه دار باید قیمت خرید بفروشد یا قیمت روز بازار؟ آیا قاعده لا ضرر در اینجا می توان استفاده کرد که قیمت روز بفروشد؟ اگر قیمت روز بفروشد مرتکب حرام شده؟
4 روز جمعه نماز ظهر را باید بلند خواند یا مستحب است بلند خواند؟
5 وامی که بانک می دهد فاکتور میخواهد اگر فاکتور صوری باشد مثلا وام برای خرید وسایل منزل هست ولی من میخواهم ماشین مثلا بخرم این فاکتور برای فاکتور نویس و گیرنده فاکتور چه حکمی دارد؟مصرف این وام در خرید ماشین چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
1 درباره رسول خدا آیات و روایات وارد است ولی نسبت به سایر أئمه علیهم السّلام ایرادی ندارد.
2 بلی می توانید.
3 باید به قیمت روز بفروشد.
4 واجب است بلند خوانده شود.
5 باید طبق شرائط عمل شود.