گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1543
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم همکاری با اشخاص بهایی

با سلام.بر اساس اینکه در شرکت مشاوره ای فعالیت می کنم که کمک می کند به شرکتهای دیگر برای افزایش فروش و بر این اساس از سود عایده برای ان شرکت با توافق سهمی را برای دستمزد دریافت می کند.مساله پیش امده این است که متوجه شدم با شرکتی که همکاری می کنیم و کمک می کنیم بر ای افزایش سود و فروش انها به گونه ای است که یکی از سهامداران ان 50 % سهم داردبهایی است در حالیکه حداقل 15 نفر در این شرکت فعالیت می کنند.آیا ادامه همکاری با این شرکت که یکی از اعضاء آن بهایی است حرام است؟آیا پول دریافتی از ان حرام می باشد؟حکم ان چیست؟ با تشکر
هوالعلیم
اشکالی ندارد.