گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1545
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواندن سوره در نماز از روی موبایل

با سلام.
1 آیا خواندن سوره در نماز از روی قرآن و یا موبایل صحیح است؟
2 آیا خواندن قرآن و یا دعاها از روی موبایل و تبلت و یا کامپیوتر بهتر است یا از روی کتاب دعا و مفاتیح؟ ( از نظر معنوی)؟
هوالعلیم
1
در نماز واجب خوانده نشود.
2
از کتاب دعا بهتر است.