گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1546
تاریخ ثبت 1439/02/15
سرقفلی

با سلام و احترام يك ملك به بنده به صورت ارث رسيده است، يكي از مغازه ها كه در ملك مذكور مي باشد مالكيتش متعلق به من مي باشد اما سر قفلي متعلق به شخصي بوده كه 15 سال پيش از دنيا رفته و الان 15 سال است كه مغازه بسته است و ورثه هيچگونه كرايه اي به پدرم پرداخت نكرده اند، حال اگر من از نظر قانوني اقدام به تصرف ملك كنم بدون پرداخت هرگونه وجهي سرقفلي به بنده بازگردانده ميشود، ورثه نيز حاضر به فروش سرقفلي نمي باشند. حال اگر بنده سرقفلي را به صورت قانوني پس بگيرم از نظر شرعي اشكالي ندارد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد. البتّه باید حقّ ورثه آن شخص در صورت باقیماندن سرقفلی داده شود.