گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1547
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیگارکشیدن

سلام علیکم :
مستدعی است نظر حضرتعالی در مورد استعمال سیگار(چه به مقدار کم چه به مقدار زیاد)
حرام است یا خیر ؟
هو العالم
مسئله استعمال سیگار از مسائلی است که در تشخیص موضوع آن باید از فن تجربی بهره گرفت، چنانچه از نظر بهداشت ضرری بر استعمال دخانیات ترتّب گردد حرام می باشد.