گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1548
تاریخ ثبت 1439/02/15
شبیه سازی و استفاده از سلولهای بنیادین

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
حضرت آیة اللَه طهرانی سلام علیکم
با توجه به پیشرفت علمی در زمینه علم پزشکی و آزمایشگاهی آیا شبیه سازی و استفاده از سلولهای بنیادین در انسان و حیوان و استفاده این علم به عنوان ابزار در زمینه های مربوطه از نظر شرعی چه حکم و جایگاهی دارد؟ با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما .
هوالعلیم
اشکالی ندارد .