گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 155
تاریخ ثبت 1439/02/15
راه تبعیت از امام معصوم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
حضرت مرحوم علامه در كتاب امام شناسي جلد3 ص 32 ميفرمايند: " متابعت از دستورات پيامبر يا امامي كه مرده است، پيروي از خواسته هاي نفس و اميال شخصي است كه آنها را پسنديده و به هر طور كه نفسش بخواهد تفسير و تأويل مي كند و سپس بدان عمل مينمايد ولي متابعت از امام زنده حقيقتا تبعيت از حق است." با توجه به اين مطلب، هم اكنون كه امام زمان ما در غيبت هستند، ما بر اساس دستورات پيمبر و يا اماماني عمل ميكنيم كه از دار دنيا رحلت كرده اند و دسترسي به تبعيت از امام حي نداريم. 1) وضعيت ما چگونه است؟ 2) آيا اطاعت از فرد بصير همانند اطاعت از امام حي است؟ 3) مگر فرد بصير متابعت از دستورات امامان گذشته نميكند؟ لطفا اين مطالب را واضح برايم توضيح دهيد تا شبهه اي در ذهنم نماند.باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1ـ همینکه خود را در پیشگاه امام حیّ علیه السلام بپنداریم، نفس این مسئله متابعت از اوست.
2ـ متابعت از ولیّ الهی که به مقام فنای ذاتی و بقاء باللَه رسیده باشد، مانند متابعت از امام حیّ علیه السلام است.
3ـ پاسخ در بالا داده شد.