گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1550
تاریخ ثبت 1439/02/15
لقاح

با سلام خدمت حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی در یکی از پرسش و پاسخ های قرار گرفته در سایت مکتب وحی در مورد جواز پیوند تخمدان حکم به جواز دادید و اگر این حقیر اشتباه نکنم فرزند حاصله را فرزند فردی که پیوند را دریافت میکند و شوهرش می دانید در حالی که تخمدان حاوی تخمک های فردی ست که پیوند از او گرفته شده است که در هر ماه چرخه تقسیم خود را کامل کرده و آزاد میشوند و در صورتی که این پیوند انجام شود این تخمک از آن زن اجنبیه است که با اسپرم مرد اجنبی لقاح می یابد پس چگونه این فرزند به این زن و شوهر ملحق میگردد؟
هوالعلیم
اسپرم و اوول باید بر اساس ازدواج لقاح شوند چه در رحم و چه در آزمایشگاه و اگر تخمدان حاوی تخمک زن باشد فقط باید اسپرم شوهر او با او لقاح شود. نه شوهر زنی که پیوند دریافت کرده است.