گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1551
تاریخ ثبت 1439/02/15
لقاح مصنوعی

با سلام، لطفا بفرمائید که اگر زن و مردی نتوانند صاحب فرزند شوند و با استفاده از علوم پیشرفته دنیا، از زن و مرد دیگری تخمک و اسپرم در خارج از رحم ترکیب و جنین تشکیل شده را در داخل رحم زن قرار دهند تا تبدیل به فرزند شود، آیا آین عمل از نظر شرعی جایز است؟
با تشکر
هوالعلیم
اشکال ندارد. و فرزند متعلّق به همان مرد و زن خارجی است.