گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1553
تاریخ ثبت 1439/02/15
نرم افزار

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا استفاده از نرم افزارهای تولید خارج از کشور به طور قفل شکسته برای مقاصد آموزشی جایز است؟ برخی از نرم افزارهای مهندسی پیشرفته اصولا به طور عادی غیر قابل دسترسی هستند.
هو العاام
حفظ حریم حقوقی افراد لازم است ولی اگر چنانچه اینها توسط سایر افراد انجام شده باشد، استفاده از آنها برای شما ایرادی ندارد.