گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 156
تاریخ ثبت 1439/02/15
عصمت و علم امامت

آیا عصمت امامان امری اکتسابی است یا انتصابی؟ اگر انتصابی است ، پس چگونه می تواند الگوی ما باشد و اگر اکتسابی است ، چگونه مثلا در سنین بسیار کم ( کودکی) برخی امامان به آن رسیده اند و حتی در برخی مواقع کودک شیر خوار یا طفل شش ماهه را بسیار بزرگوار و گرامی میداریم
هوالعلیم
البته اینکه امام به چه نحوی حائز مرتبه امامت می شود و چه عوالمی را باید سپری کند برای کسی روشن نیست ولی الگو بودن امام برای ما در مسائلی است که بین ما و امام اشتراک وجود دارد و آن اختیار در تحصیل رضای الهی است و به میزان قدرت و توان هر شخصی باز می گردد. چنانچه توان اشخاص چه جسمی و چه روحی و عقلی نیز متفاوت است. بنابراین هیچ وقت خداوند از ما انتظار ندارد که در مسئولیّت امام به دنبال الگو برای خود باشیم بلکه به میزان استطاعت خود باید الگو قرار دهیم چنانچه امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: شما نمی توانید مانند من باشید پس لااقل با ورع و سداد خویش مرا یاری رسانید.