گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1560
تاریخ ثبت 1439/02/15
حكم نگهداري آكواريوم در منزل

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)باسمه تعالي صحيح است با بسمه تعالي ؟ لطفا دلیل آن را ذکر بفرمایید.
2)خوردن پوست كنده شده ي لب و كنار ناخن حرام است؟
3)حكم نگهداري ماهي در منزل(در تنگ يا آكواريوم) چيست ؟ آيا كراهت دارد؟
4)آتش زدن پرچمي كه نام اسرائيل روي آن است چه حكمي دارد؟(با توجه به اينكه "ئيل" به معناي خداست)
شكراً جزيلا.
هوالعلیم
1 بسمه تعالی زیرا همزه آن وصل است و حذف می شود.
2 بلی حرام است.
3 خیر.
4 هتک حرمت به نام اللَه یا هر اسمی که حکایت از ذات پروردگار کند حرام است .