گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1563
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دست زدن در اسلام

با سلام خدمت استاد سید محمد محسن حسینی طهرانی حکم دست زدن در اسلام چیست؟در مجالس عروسی وعید الزهرا چگونه است؟
هو العالم
اشکالی ندارد.