گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1564
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دفن کردن اسماء متبرکه

باسلام و عرض ارادت
تعدادي از كتاب هاي موجود محل كار فرسوده و ازبين رفته است در داخل اين كتاب ها آيات قرآن و احاديث نيز نوشته شده درمحل و شهر ما كارخانه اي نيست كه كاغذ را خمير كند تصميم به خاك كردن آنها داريم راه كار و حكم مربوطه را بفرمايند
باتشكر
هوالعلیم
می توان آنها را در رودخانه انداخت و یا دفن نمود.