گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1568
تاریخ ثبت 1439/02/15
حلول ماه

بسم اللَه ارحمن الرحیم
سلام علیکم امشب وقتی به آسمان نگاه کردم ماه را دیدم که البته آن طور که من می دانم ماه شب اول نبود و ضخامت داشت حال آن که در تقویم و رسانه ها و خود پرتال، ماه محرّم از جمعه شروع می شود .می خواستم بدانم وظیفۀ ما چیست؟ (مثلا برای روز اول محرم)
شکرا جزیلا
هوالعلیم
ضخامت هلال دلیل بر شب دوم بودن نیست.