گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1569
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

با سلام بنده چند سؤال خمسی داشتم:
1) اگر پولی نزد کسی قرض داده باشیم در حالی که اگر بود به آن نیاز داشتیم و خرج میشد و ایشان بعد از گذشت سال خمسی پول را پس دهند خمس آن را باید بدهیم؟
2) اگر پولی را در صندوق قرض الحسنه خوابانده باشیم تا با آن وام بگیریم باید خمس آن را بپردازیم؟
3) لوازم آرایش و کرم هایی که مقداری از آنها باقی مانده باید خمسش را حساب کنیم؟
با تشکر
هوالعیم
1
بلی
2
بلی
3
نیازی نیست.