گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 157
تاریخ ثبت 1439/02/15
فلسفه ظهورامام زمان

سلام.
فلسفه ظهور امام زمان چه میباشد؟
با تشکر
هوالعلیم
پاسخ داده شد.