گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1570
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه اللَه
با عرض معذرت از تعداد زیاد سئوالات
1. آیا به فیش حج عمره یا تمتع خمس تعلق می گیرد؟ با توجه به اینکه چاره ای جز این روش برای رفتن به حج وجود ندارد.
2. آیا به پولی که برای خرید منزل کنار گذاشته می شود خمس تعلق می گیرد؟
3. نگهداشتن عروسک چه حکمی دارد؟ عروسک ناقص باشد چطور؟ عروسک حیوان، انسان و یا موجوداتی که وجود خارجی ندارند چطور؟
4. حکم تحصیل در خارج از کشور چه می باشد؟
5. نماز جماعت عصر، همراه نماز ظهر خواندن بر نماز فرادای سر وقت ارجحیت دارد؟
6. آیا حکومت ایران اسلامی می باشد؟ در حالیکه احکام اسلام در آن اجراء نمی شود.
7. عمل به قول داده شده واجب می باشد یعنی چه؟ مثلاً در زمان مقرر واجب است آن کار انجام شود؟
8. حکم خمس جهیزیه در صورتیکه پدر همسر خمس مال را پرداخت نکرده باشد چه می باشد؟ آیا نماز خواندن بر روی آن فرش اشکال دارد؟ در صورت اشکال حکم نمازهایی که تاکنون خوانده شده چه می باشد؟ اگر بنا بر پرداخت خمس باشد بایستی تمام مبلغ یکجا پرداخت شود؟ مطابق حکم مرجع قبلی عمل شده باشد تکلیف چیست؟ مرجع همسر متفاوت باشد حکم چیست؟
9. قضیه دست گردان در خمس چه می باشد؟
10. حکم نماز جمعه در حال حاضر چه می باشد؟
11. متوجه شدم خمس غذایی را که خمس آن پرداخت نشده است بایستی پرداخت نمود، آیا خمس غداهای قبلی که خوردم نیز بایستی پرداخت شود تا تأثیر بد آنها محو شد؟
12. آیا خوردن دلستر اشکال دارد؟
13. با کسی که خمس مالش را پرداخت نمی کند، می شود شراکت نمود؟
14. آیا در دانشگاهی که دختر و پسر مختلط می باشند، می شود تحصیل نمود؟
هو العلیم
1ـ اگر از مال مخمّس باشد یا از ربح و در آمد سال قبل از انتهای سال خمسی خمس تعلق نمی گیرد.
2ـ بلی.
3ـ وجود عروسک اشکال دارد به هر نحو.
4ـ اگر بتوان در داخل تحصیل کرد جائز نیست.
5ـ خیر.
6ـ بنده در این خصوص مطلبی ندارم.
7ـ عمل به قول و قرار واجب است.
8ـ اشکال دارد مگر اینکه خمس پرداخت شود حکم نماز های خوانده شده چون جاهل به مسئله بودید اشکال ندارد و خمس را می توان کم کم پرداخت نمود.
9ـ در خمس دست گردان معنا ندارد.
10ـ نماز جمعه در هر شرایطی واجب عینی و تعیینی است.
11ـ بله باید پرداخت نمود.
12ـ ظاهراً اشکالی ندارد.
13ـ در این شراکت خیر و برکت نیست.
14ـ اگر بتوان برخورد با آنان نباشد اشکال ندارد.