گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1573
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس و زکات و سود بانکی و الهام قرآن به قلب کربلایی کاظم

حضور محترم جناب حاج آقا حسینی
با سلام، احتراما، اینجانب در خصوص سؤالات ذیل از جنابعالی درخواست رهنمود دارم:
1) در صورت داشتن نماز قضا آیا خواندن نماز نافله مورد قبول است یا خیر؟ با توجه به اینکه اشتیاق بنده به نماز نافله بیش از قضا است.
2) آیا در صورت عدم رعایت پرداخت خمس و زکات از جانب همسر، خوردن غذایی که با پول یا مواد اولیه که خمس و زکات آن پرداخت نمیشود و یا از پول سود بانکی تهیه میشود و زن نمیتواند به آن اعتراض کند و موجب بهم خوردن روابط زناشویی میشود برای زن جایز است؟
3) آیا الهام قران کریم به دل جناب آقای کربلایی کاظم صحت دارد یا خیر؟
هوالعلیم
1 اشکالی ندارد.
2 اشکالی ندارد.
3 بلی.