گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1574
تاریخ ثبت 1439/02/15
دفن کردن و یا به نهر انداختن اسماء متبرکه

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اسماء الهي يا اسماء ائمه عليهم السلام را كه در دفتري يا تقويمي يا ... وجود دارد و ديگر آن دفتر يا تقويم را نمي خواهيم ، چه كنيم؟آيا انداختن اين تقويم يا دفتر در سطل آشغال موجب بي احترامي ميشود ؟ اگر بله لطفاً بفرماييد چه كنيم تا بي احترامي نشود ؟ شكراً جزيلا.
هوالعلیم
جائز نیست در جائی انداخته شود که موجب هتک شود باید آنرا دفن کرد و یا در نهر آبی انداخت .