گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1575
تاریخ ثبت 1439/02/15
سقط جنین

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم , با عرض احترام و خسته نباشید:
الف در صورتی که پدر و مادر بر اثر عدم آگاهی و بیان این مطلب ازطرف دیگران که جنین تا پیش از دو ماه را میتوان سقط کرد وشرعا مشکلی ندارد وبا رضایت هر دو طرف اقدام به سقط جنین کنند درحال حاضرپس از گذشت چندین سال حکم هر طرف چیست ؟
ب در صورتی که شخصی براثر عدم آگاهی پزشکی را جهت انجام سقط جنین معرفی نمایدآیا درکارخلاف آنها شریک بوده ؟ در حال حاضر چه حکمی دارد ؟
هوالعلیم
توبه کند ان شاء اللَه خداوند می گذرد.