گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1576
تاریخ ثبت 1439/02/15
سقط درمانی

سؤالات احكام مربوط به سقط جنین (سقط درماني)
1) آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مي‏توان سقط درماني انجام داد؟
الف: بیماریهائي كه مي‏دانیم مسلماً جنین پس از تولد خواهد مرد. ب: بیماریهاي ژنتیكي. ج: ناهنجاریهاي نوزدان (مثل آنانسفالي)
2) عوامل فوق در مورد جنین پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟
3) ولوج روح چه زماني میباشد؟
4) آیا در زن مبتلا به سرطان رحم كه حامله است میتوان قبل از دادن اشعه سقط درماني كرد؟
5) هنگامي كه دادن اشعه یا شیمي درماني (مثلاً به یك مادر 6 ماهه حامله) چند ماه زندگي او را طولاني‏تر مي‏كند آیا جنین را باید حفظ كرد (یعني اشعه را تأخیر كرد) یا اینكه درمان ضد سرطان را شروع كرد كه با فرض اخیر جنین سقط میشود؟
6) تا چند درصد احتمال به ناهنجاري در مصرف دارو، اشعه، شیمي درماني، اجازه سقط وجود دارد؟
7) سقط درماني براي حفظ جان مادر در بیماریهاي مختلف كه در كتب علمي معتبر و متخصصین مورد وثوق اعلام مي‏نمایند، چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
1 در کلیّۀ این موارد سقط جائز نیست.
2 سقط جائز نیست.
3 در حدود چهار ماهگی
4 نمی توان
5 باید درمان مادر را مقدّم نمود.
6 سقط جائز نیست.
7 اشکال ندارد.