گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1579
تاریخ ثبت 1439/02/15
صله رحم به چه معناست؟

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)آيا صله رحم خاله، دايي، عمو و عمه براي زن واجب است ؟
2)صله رحم براي زن شامل چه كساني ميشود ؟
3)آيا صله رحم (در صورت رضايت شوهر)براي زن واجب است ؟
4)صله رحم براي مرد شامل چه كساني ميشود؟باتشكر فراوان.
هوالعلیم
افرادی که بواسطه نسب به انسان مرتبط می شوند و البته باید توجه نمود که صله رحم منحصر در دیدن و ملاقات حضوری نیست بلکه صرف ایجاد ارتباط و گر چه با مکالمه بوسیله تلفن و یا نامه و یا سلام رساندن و یا رفع حاجت شخصی را نمودن موجب صله رحم خواهد شد و شوهر نمی تواند زن را از ملاقات پدر و مادر و اقرباء نزدیک منع نماید مگر اینکه دلیل شرعی موجّه و قابل قبولی در این موضوع داشته باشد.