گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1583
تاریخ ثبت 1439/02/15
ملاک تنظیم وقایع با تاریخ قمری

بعنوان مثال اگر امروز در منطقه عربستان اتفاق تاريخي رخ دهد و آنجا 23 شعبان باشد و اگر قرار باشد در سالهاي آينده اين روز گرامي داشته شود . لازم است ما در كشور خود يك روز پس از عربستان آنروز را گرامي بداريم . و همين سؤال براي اعياد و مناسبتها مطرح است يعني اگر حضرت ولي عصر در نيمه شعبان متولد شده است .چرا ما يكروز پس از منطقه حادثه مراسم برگزار ميكنيم و همين مسئله در بين علماي داخلي نيز مطرح ميباشد .
شكّي نيست كه در تاريخ قمري بواسطه كرويّت زمين بعضي از مناطق هر ماه يك روز زودتر از مناطق ديگر وارد ماه قمري مي شوند. بنابراين ملاك در تعيين تاريخ قمري وقوع حادثه در همان منطقه مي باشد چنانچه در آثار تاريخي مثل واقعة عاشورا و امثال آن همان نفس روز معيّن براي همه بلاد ملاك شده است. و اين مطلب حتّي در مورد زمان وقوع حادثه در شب يا روز صدق ميكند در حاليكه مردم به اين نكته توجه نمي كنند و صرفاً خود تاريخ حادثه را مدّ نظر مي دهند. بنابراين اگر حادثهاي مثل شهادت سيّدالشهداء و يا ولادت امام عصر عليهماالسّلام اتّفاق افتد ميزان كشور عراق خواهد بود و اگر حادثه اي مانند شهادت امام رضا عليه السّلام واقع گردد ملاك تاريخ همان روز در خراسان است. و همه مناطق بايد از اين اصل پيروي نمايند .