گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1585
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا انسان از طریق مادر، سیّد محسوب می شوند؟

از آنجایی که ائمه علیهم السلام از طریق مادرشان حضرت فاطمه سلام اللَه علیها به پیامبر منسوب میشوند. کسی که مادرش سیده است نیز به عنوان سید در این دنیا و آن دنیا با آنها معامله میشود؟ با تشکر
هوالعلیم
کسی که مادرش سیّده است فرزند پیامبر محسوب می شود ولی حکم سیّد را ندارد.