گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1587
تاریخ ثبت 1439/02/15
از بین بردن موهای زائد با لیزر

بسم اللَه الرحمن الرحیم با عرض سلام وادب لطفا بفرمائید از بین بردن 1 موهای زائد بدن در اقایان وخانمهاو 2 موهای صورت خانمها با استفاده از اشعه لیزر صحیح است با تشکر
هوالعلیم.
1ـ اشکال ندارد.
2ـ اشکال ندارد.