گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1589
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از ماهواره استانی

با عرض سلام خدمت استاد گرامی
ماهواره استانی که به هیچ وجه صحنه های مفسده آمیز در آن پخش نمیشود و صرفا برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن پخش میشود آیا دیدن آن شرعا مجاز میباشد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.