گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1591
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از وسایل ارتباط جمعی

سلام.
1_نگاه کردن به تلویزیون چه حکمی دارد؟
2_از آنجا که شبکه ها بسیاری در ماهواره ها مذهبی و تبلیغ مذهب شیعه و در حال پاسخ به شبهات میباشند، استفاده از ماهواره چه حکمی دارد؟
تشکر
هوالعلیم
استفاده از وسایل ارتباطی در موارد مشروعه حلال و در غیر موارد محلّله حرام میباشد.