گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1593
تاریخ ثبت 1439/02/15
حقوق طلبه

سلام علیکم.آیا پدر یک پسر مجرد طلبه26ساله، واجب است و وظیفه دارد مخارج او را تامین کند یا نه؟
هوالعلیم
اگر توان تأمین مخارج او را دارد باید انجام دهد.