گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1594
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم اجبار به ارتکاب گناه

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) اگر بين كشته شدن و عمل حرام مثل زنا قرار گرفتيم، بايد كدام را انتخاب كنيم؟
2) بين مجروح شدن و عمل حرام(مثل زنا) چطور؟(يعني مثلا اگر كسي بخواهد با ما زنا كند و اگر امتناع كنيم، ما را مجروح ميكند، وظيفه ي ما چيست؟)
باتشکر فراوان.
هوالعلیم
چنانچه انسان در مواردی این چنین مورد تعدّی قرار گیرد تکلیف بر او نیست.