گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1595
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرکت در بخشی از مسجد به شکل آمفی تئاتر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در برخی از مساجد به غیر از شبستان اصلی مسجد، قسمتی از مسجد به عنوان سالن اجتماعات در نظر گرفته می شود و کاملا به همان کیفیت سالن اجتماعات با میز و صندلی و حتی سن در نظر گرفته می شود و در هنگام عقد مجالس ترحیم مورد استفاده قرار میگرد آیا شرکت در این مجالس و رفتن به این سالن همان حکم قرار دادن صندلی در مسجد را دارد و مورد اشکال است ؟
هوالعلیم
نباید شرکت نمود.