گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1597
تاریخ ثبت 1439/02/15
رشوه

سلام 1 آیا هدایایی که شرکت ها یا اشخاص برای تبلیغ کالا یا موسسۀ خود به سایرین میدهند نوعی رشوه محسوب میشود؟ یا فرضاً با خرید دو عدد کالا یکی از آن کالا به طور مجانی میدهند همچنین جایزه هایی که شرکت ها یا سازمان ها به قید قرعه به درصدی از مشتریان خود میدهند چه حکمی دارد؟ 2 اگر شخصی برای کسی کاری انجام دهد و آن شخص بعد از انجام کار برای تشکر از او هدیه ای برای او بخرد نوعی رشوه محسوب میشود؟ درحالیکه اگر آن کار را برای او انجام ندهد از هدیه خبری نیست! متشکر
هوالعلیم
1 ظاهرا اشکالی ندارد.
2 این مورد هم مانعی ندارد.